Reglement New Kids

De organisator kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, verlies, diefstal (of andere incidenten) tijdens de wedstrijd.

Open Street Groningen valt geheel onder de regelementen van Sportvisserij Nederland en de Nederlandse wetgeving. Tijdens de wedstrijd mag er enkel met kunstaas worden gevist en zal het Catch&Release principe worden gehanteerd. Deze wedstrijd zal worden gehouden zondag 5 maart 2017. Deze wedstrijd is gebaseerd op de goede trouw en eerlijkheid van de deelnemers. Elke deelnemer gaat akkoord met dit reglement en zal andere bewoners, voorbijgangers of vissers die actief zijn in dezelfde wateren, respecteren. Ook het milieu (gooi de verpakking van kunstaas, peuken, nylon en andere rommel in de bakken of neem het mee) dient te worden gerespecteerd.

Voorwaarden voor deelname en inschrijving:

Om deel te nemen moet u:

 • Het inschrijfformulier correct hebben ingevuld.
 • Het inschrijvingsgeld hebben betaald.
 • In het bezit zijn van een digitale camera.
 • In het bezit zijn van de Vispas.
 • In het bezit zijn van een landingsnet.
 • Akkoord zijn met de hier genoemde reglementen.

Inschrijven kan via het inschrijfformulier op streetfishing-groningen.nl. Uiterste inschrijvingsdatum is 19 februari 2017, 14 dagen voor de datum van de wedstrijd. Het inschrijfgeld bedraagt € 20,00 per deelnemer, dus € 40,00 per koppel. Lunch is inbegrepen.

Verloop van de wedstrijd:

De wedstrijd wordt aan één stuk doorgevist, dus geen middagpauze.

Van 10:00 tot 17:00 uur.

 • 08:30: Het verzamelen van de deelnemers en afhalen van de scorekaart en lunchpakketten.
 • 09:15: Briefing
 • 09:45: Vertrek naar het viswater.
 • 10:00: Start van de wedstrijd.
 • 17:00: Einde van de wedstrijd. Bij terugkomst staat er eten klaar. 

Alle deelnemers dienen zijn teruggekeerd voor 17:00 uur, op straffe van 25 punten aftrek per 5 minuten.

 • 18:00: Bekendmaking van de winnaars en de uitreiking van de prijzen.

Materiaal:

 • Tijdens de wedstrijd mag er enkel met kunstaas worden gevist.
 • Het kunstaas mag niet worden uitgerust met meer dan 2 haken/dreggen.
 • Er mag maximaal 1 stuk kunstaas aan de lijn bevestigd zijn.
 • Vissen met natuurlijk aas levend of dood, is verboden.
 • Tijdens het vissen mag er gebruik worden gemaakt van 1 hengel en 1 hengel mag volledig opgetuigd als reserve worden meegedragen.

Kunstaas:

In Groningen spreken wij van kunstaas bij gebruik van metalen, houten of kunststof objecten, die een combinatie van visuele en stromingsprikkels geven waardoor roofvissen het als prooi herkennen.

De volgende soorten kunstaas zijn toegestaan:

 • Softbaits of shads; vis-, amfibie- of wormachtige imitatie van zeer zachte en soepele kunststof.
 • Pluggen en Jerkbaits van hout of kunststof.
 • Spinners, spinnerbaits, pilkers en lepels
 • Streamers en tubeflies groter dan 10 cm.

Kunstvliegen kunnen ook als kunstaas worden gezien. In de hengelsport is het vissen met kunstvliegen een aparte discipline: het vliegvissen. Omdat deze vorm van vissen niet is toegestaan tijdens de wedstrijd, zijn kunstvliegen ook niet toegestaan.

Bij vangst van een vis:

 • Gevallen vis telt niet
 • De vis moet regulier voor de kieuwen zijn gehaakt
 • Van elke vis worden twee foto's gemaakt. Op beide foto's dient duidelijk de scorekaart zichtbaar te zijn.
 • Een foto waarop de vanger de linkerzijde van de vis toont en tevens een deel van de omgeving duidelijk op te zien is.
 • Een foto met meetlint er naast. Bij gebrek aan een onthaakmat moet grote vis in de kieuw/bekgreep worden gemeten. In het uiterste geval mag het natte schepnet als ondergrond worden gebruikt; vis op een kale ondergrond valt af.
 • Bij constatering van gebreken inzake de goede omgang met de vis, krijgt de deelnemer een gele kaart in de vorm van puntenaftrek van 50 punten.
 • Er word na afloop steekproefgewijs op de foto's van maatse vis gecontroleerd. Bij het niet voldoen aan de gestelde eisen vervalt de vis.
 • Foto en lengte van de vis moet direct na de vangst worden doorgegeven op het door de organisatie verstrekte nummer. Niet doorgestuurde vissen zullen niet meetellen!!

Puntentelling:

Punten kunnen worden behaald op basis van de lengte van de vis.

De score zal bepaalde worden op basis van de gezamenlijke vangst.

Elke vis dient te worden gemeten en de centimeters moeten worden genoteerd op de scorekaart.

Per vissoort is er een quotum

 • Baars, 5 stuks, minimummaat 22 cm, ondermaats 5 punten
 • Snoekbaars, 3 stuks, minimummaat 42 cm, ondermaats 15 punten
 • Snoek, 2 stuks, minimummaat 45 cm, ondermaats 25 punten

Bij de vangst van bijvoorbeeld 8 baarzen, tellen de 5 grootste.

Voorbeeld: een snoek van 67 cm is gelijk aan 67 punten en een snoek van 40 cm is gelijk aan 25 punten.

Parcours:

Het parcours zo groot als men kan fietsen of lopen, mits met binnen de stadsgrenzen blijft.

Vervoer met fiets of openbaar vervoer is toegestaan.

Minimale afstand tussen 2 koppels (ook wanneer niet gevist wordt) is 50 meter en koppels mogen niet tussen elkaar in vissen.

Het parcours moet duidelijk in beeld worden gebracht op de vangstfoto.

Vissen vanaf boten is niet toegestaan.

Afbeelding rechten:

De deelnemer machtigt de organisatie, het recht om de afbeelding te gebruiken in deze wedstrijd.

Annulering van de wedstrijd:

De organisatie behoudt zich het recht om te annuleren in geheel of gedeeltelijk als de veiligheid van de deelnemers niet meer kan worden gegarandeerd, in het bijzonder als gevolg van extreme weersomstandigheden. Bij ijsvorming zal de organisatie de wedstrijd verplaatsen naar een later tijdstip. Deze datum zal zo snel mogelijk worden gepubliceerd.

2023  Streetfishing Groningen